Het fruitbedrijf KG Fruit uit Kapelle heeft voor de teelt van mediterrane fruitsoorten een subsidie van 200.000 euro gekregen uit de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.

Het bedrijf en zijn partners ontwikkelen een vernieuwend overdekt teeltsysteem. Het bedrijf gaat hiermee in eerste instantie kiwi's telen. De projectpartners willen ook andere fruittelers betrekken bij de ontwikkeling.

Naast KG Fruit heeft Beveland Wonen ook een subsidie ontvangen uit de regeling. De woningcorporatie kreeg 50.801 euro voor de bouw van zes circulaire, levensloopbestendige nul-op-de-meterwoningen.

Ondernemers in Zeeland kunnen vanaf deze week subsidies aanvragen voor ideeën die helpen de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt op te lossen.

Zeeland in Stroomversnelling is een regeling van het Rijk, de provincie en de gemeenten.