Drie projecten om de leefbaarheid op het Zeeuwse platteland te verbeteren verdelen bijna 6 ton subsidie uit de zogeheten Leader-regeling. 293.031 euro komt uit Brussel, 293.301 euro wordt betaald door de betrokken gemeenten Middelburg en Reimerswaal.

In Middelburg gaat het om het project buurttuinkamers. De gemeente wil deze kamers, waar jong en oud elkaar ontmoeten en activiteiten ondernemen in een groene omgeving, realiseren in vier wijken. Er is 194.985 euro aan subsidie beschikbaar. De helft van dat bedrag komt van de Europese Unie, de andere helft betaalt Middelburg.

In Reimerswaal gaat er geld naar een wandelnetwerk dat de gemeente en Stichting Landschapsbeheer Zeeland samen aanleggen. Het is het laatste ontbrekende stukje wandelnetwerk in Zeeland. In totaal is er 106.477 euro mee gemoeid. Ook hier delen de partijen de kosten.

Daarnaast komt er in Reimerswaal 284.599 euro beschikbaar om Yerseke nog beter op de kaart te zetten, onder meer op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit.