De gemeente Vlissingen krijgt als Artikel 12-gemeente een uitkering van 10.363.000 euro over 2019. Het geld van de Rijksoverheid is bestemd om de tekorten op het sociaal domein en werk en inkomen aan te vullen.

De gemeente Vlissingen heeft te maken met oplopende tekorten in het sociaal domein. De rode cijfers komen door vergrijzing, het abonnementstarief waardoor iedereen Wmo-zorg kan krijgen voor 20 euro per maand en de stijgende kosten van de jeugdzorg.

In Vlissingen leidt dat tot tekorten voor de komende vier jaar van tussen de 13 en ruim 15 miljoen euro.

De inspecteur van de Rijksoverheid heeft Vlissingen de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar bezuinigingen om de tekorten terug te dringen. Voor 2021 gaat het om een bezuiniging van 3,2 miljoen euro, het jaar erna 5,6 miljoen euro en daarna om meer dan 8,1 miljoen euro.

"We snappen dat, maar we weten niet of het haalbaar is. Het is meer dan we in het plan van aanpak hebben berekend", zegt wethouder Albert Vader. De gemeente zegt volgend jaar te willen gaan voor een bezuiniging van drie miljoen euro, zo'n 60 procent van het advies.

Extra teams maar ook snijding in mantelzorgondersteuning

De gemeente wil dat onder meer realiseren door de inzet van buurtteams. Ook denkt Vlissingen veel te kunnen besparen door het vormen van een nieuw integraal toegangsteam, die alle vragen om zorg op allerlei gebieden beoordeelt en complexe trajecten begeleidt en coördineert.

Verder wil de gemeente kijken naar de subsidies, wil ze stoppen met mantelzorgondersteuning, onderzoekt ze mogelijkheden voor meer algemene dagbesteding en wil ze meer mensen uit het beschermd wonen krijgen en gaan helpen in de wijken.

Ook wil Vlissingen werken met minder zorgaanbieders en hoopt ze op veranderingen in het abonnementstarief. "We gaan daar sowieso de grenzen van opzoeken", aldus Vader.

De voorstellen moeten nog worden uitgewerkt voordat ze in januari in de gemeenteraad komen.