De gemeenten Borsele, Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen gaan nog nauwer samenwerken met instanties als de politie en douane om criminele activiteiten in hun havens te stoppen.

Directe aanleiding is een rapport van onderzoeksinstituut TNO over de criminaliteit in de zeehavens. De onderzoekers zeggen dat de Zeeuwse havens en die in Moerdijk kwetsbaar zijn voor ondermijning, het toezicht en de handhaving ontoereikend zijn en dat ondernemingen terughoudend zijn in het melden van verdachte activiteiten.

Ook is er een gebrek aan capaciteit op het gebied van toezicht, handhaving en opsporing en een niet al te beste communicatie tussen de instanties en ondernemers op de haventerreinen. Daarnaast wordt er te weinig gedaan aan de export van synthetische drugs, mogelijke uitbuiting van Oost-Europese arbeiders en witwassen.

Om iets tegen de ondermijnende activiteiten te ondernemen gaan de gemeenten, de politie, douane, Koninklijke Marechaussee, het Openbaar Ministerie (OM) en de havenbedrijven nauwer samenwerken.

Er lag al een actieplan, maar daar is te weinig mee gedaan door "een gebrek aan coördinatie, capaciteit en commitment". Daar moet nu verandering in komen.

Nieuw plan van aanpak

De komende twee jaar willen de betrokken overheden en organisaties havenmedewerkers meer weerbaar maken tegen criminelen en hen stimuleren om misstanden te melden.

Ook moeten ondernemers ondersteund gaan worden in de strijd tegen criminaliteit via een Platform Veilig Ondernemen (PVO).

Daarnaast willen de organisaties de veiligheid van de havens verbeteren door fysieke barrières op te werpen, zodat niet iedereen zomaar op de terreinen kan.

"Samen kunnen we meer en staan we sterker in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de zeehavens", zegt burgemeester Gerben Dijksterhuis van de gemeente Borsele. "De opgave is aanzienlijk, vooral omdat onze havens zo belangrijk zijn voor onze economie en toekomst. We kunnen deze alleen samen met bedrijven, overheden en havenmedewerkers aangaan."