Het gaat in financieel opzicht goed met Zeeland, maar er zijn grenzen aan wat de provincie kan doen. Dat blijkt uit de begroting van de provincie die donderdag is gepresenteerd.

De provincie wil kunnen blijven inspelen op actuele gebeurtenissen, maar heeft daarvoor niet onbeperkt geld op de plank liggen.

"We kunnen onze investeringsagenda, waarmee we drie jaar geleden zijn begonnen, gelukkig overeind houden, maar we kunnen uitgaven hebben die we niet hebben voorzien, zoals de 2 miljoen euro voor de coronacrisis", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat, die de begroting presenteerde. "Daarom moeten we kritisch blijven kijken naar de reguliere begroting."

De provincie gaat geen langdurige verplichtingen aan en wil met budgetten kunnen schuiven. "We hadden eigenlijk 1 miljoen euro opzij willen zetten om Europese projecten te financieren, maar daarvoor hebben we helaas geen geld dit jaar."

Investeringen in agenda, verkeersmanagement en reizen

De komende tijd investeert de provincie wel in een digitale agenda. "Daarin waren we volgend, maar dat kan niet meer", zegt De Bat. "We hebben behoefte aan nieuwe mensen die hiermee aan de slag gaan." Als Provinciale Staten het ermee eens is, komen er 3,5 fte bij op dit gebied.

De provincie investeert verder in verkeersmanagement. Het team dat de veiligheid en doorstroming op de wegen in de gaten houdt, heeft nieuwe mensen nodig, omdat er nieuwe technieken zijn waarmee 24 uur per dag, zeven dagen per week wordt gewerkt. Daarvoor zijn jonge werknemers nodig.

Ook mensen nodig voor energietransitie

Stikstof is benoemd tot een strategische opgave, naast bijvoorbeeld de energietransitie en slimme mobiliteit. "Stikstof en natuurbeheer brengen steeds meer vraagstukken met zich mee." Ook daar zijn extra mensen voor nodig.

Het openbaar vervoer heeft waarschijnlijk extra geld nodig, omdat het door corona minder reizigers heeft dan anders.

Er moet ook worden geïnvesteerd in het opzetten van de Zeeuwse Marketing Organisatie (ZMO). "Als de intercity er ook komt, zoals in het rapport van Bernard Wientjes staat, wordt het hier nog aantrekkelijker. Daarmee moeten we aan de slag."

VVV Zeeland, dat zich tot nu toe bezighield met de marketing van Zeeland, stopt te bestaan in 2021. Onderdelen van de organisatie moeten opgaan in de ZMO.