Het Zuid-Hollandse bedrijf Eteck gaat het warmtenet aanleggen in de Scheldewijk in Vlissingen. Het warmtenet dient als vervanging van aardgasverwarming, wat sinds 1 juli 2018 niet meer is toegestaan.

In totaal moeten 486 woningen en driehonderd appartementen op termijn worden verwarmd via het nieuwe systeem. Dat staat in het warmteplan waarmee het Vlissingse college heeft ingestemd. "Het is de eerste keer dat de gemeenteraad zo'n plan ziet. In de toekomst zal dat vaker het geval zijn", zegt wethouder Sem Stroosnijder van de gemeente Vlissingen.

De gemeente heeft onderzocht welke alternatieve bron het beste werkt. Stroosnijder: "We hebben gekozen voor een collectief warmtenet, omdat we denken dat we de woningen dan goedkoper kunnen ontwikkelen. Toekomstige ontwikkelaars moeten aansluiten op dit net. dat kan betrekkelijk eenvoudig."

Het warmtenet is een systeem van leidingen waardoorheen water uit het kanaal stroomt. Een warmtepomp in de woningen, die op het net is aangesloten, onttrekt het water aan het systeem en zorgt dat de woningen worden verwarmd.