In de haven van Vlissingen komt een groene waterstoffabriek. Dat meldt North Sea Port dinsdag. Het bedrijf VoltH2 bereidt de bouw voor op een kavel van 27.950 vierkante meter.

VoltH2 en North Sea Port hebben een overeenkomst voor de bouw getekend. Het perceel ligt vlak bij de Sloecentrale en een aantal industriële bedrijven, die hebben gezegd in de toekomst naast blauwe en grijze, ook groene waterstof te willen afnemen. VoltH2 heeft daarover afspraken gemaakt.

De waterstoffabriek moet een elektrolyse-eenheid krijgen van 25 megawatt en opslag- en tank- en distributiemogelijkheden. Met de eenheid kan het elk jaar 3,6 miljoen kilo groene waterstof produceren.

In het ontwerp wordt al rekening gehouden met een uitbreiding tot 14,4 miljoen kilo. In de eerste fase gaat het om een investering van 35 miljoen euro. In de jaren daarna loopt dat op tot zo'n 100 miljoen euro.

De directeur van VoltH2 ziet groene waterstof als een belangrijk alternatief voor fossiele brandstoffen. Dit wordt onder meer ook behandeld in de klimaatdoelstellingen van het kabinet.