Waterschap Scheldestromen werkt de komende weken aan de landbouwroute rondom Kamperland. De bedoeling is dat landbouwverkeer en fietsers van elkaar worden gescheiden waardoor de veiligheid verbeterd wordt.

Ook worden de mestsilo aan de Schaapskooiweg en de landbouwgronden daaromheen beter bereikbaar.

Meerdere wegen worden verbreed en versterkt, zodat ze beter geschikt zijn voor het zware landbouwverkeer. Er komen plaatsen om in te halen op de Krommeweg, Campensnieuwlandweg, Burgemeester de Moorweg en Kruisweg. Ook wordt het kruispunt bij de Ruiterplaatweg aangepast en de Campensnieuwlandweg verlegd, zodat deze haaks aansluit op de Ruiterplaatweg.

Het waterschap verlegt ook de Stekeldijk bij Plankendorp. De weg ligt na de werkzaamheden verder van de woningen in het buurtschap.

De werkzaamheden duren tot eind oktober. Tot die tijd moet het landbouwverkeer omrijden via de Langeweg, Oosthavendijk, Westhavendijk en Baas Huisweg. Het fietsverkeer moet omrijden als er wordt gewerkt aan het kruispunt bij de Ruiterplaatweg.