Waterschap Scheldestromen is vrijdag op verschillende locaties sloten aan het baggeren.

De organisatie combineert het maaien van gras op bepaalde locaties eens in de acht jaar met het onderhoud aan de sloten. Scheldestromen doet dat om de watertoevoer en -kwaliteit op peil te houden.

Het waterschap zorgt dat het maaisel uit het water wordt gehaald. De landeigenaren moeten het verwerken op het land of opruimen. Zij hebben een brief gekregen waarin dat is uitgelegd.

Er wordt onder meer gebaggerd in Goes, De Poel, Hansweert, Schore, Yerseke, Kamperland en Wissenkerke.