De Wemeldingse Zandweg (N671) tussen Kapelle en Wemeldinge is van maandag tot vrijdag dicht vanwege werkzaamheden. De weg krijgt nieuw asfalt, het fietspad aan de westkant wordt verbreed en het fietspad aan de oostzijde verdwijnt.

De gemeente Kapelle en Waterschap Scheldestromen combineren hun werk, zodat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt. De werkzaamheden beginnen maandag 6 juli. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid.

De gemeente vernieuwt een deel van het asfalt van de N671. De rijbaan krijgt een nieuwe asfaltlaag vanaf de bebouwdekomgrens tot de kruising met de Brouwerijweg.

Het fietspad aan de westzijde van de Wemeldingse Zandweg, vanaf de Moolweg tot aan de Brouwerijweg, wordt verbreed. Het fietspad aan de oostzijde verdwijnt, vanwege de slechte staat van het asfalt door de opdruk van boomwortels. Het waterschap zaait hier gras in.

Ter hoogte van de Klapweg en het Biezewegje zijn de weg en het naastliggende fietspad ook tijdelijk gestremd. Om de waterafvoer in het gebied te verbeteren vervangt het waterschap de duiker onderdoor de weg. Een duiker is een grote, betonnen buis die onder een weg sloten met elkaar verbindt. De nieuwe duiker heeft een grotere afvoercapaciteit.

Dit najaar voert de provincie Zeeland asfalteringswerk uit aan de rotonde van de Noordweg (N670) en Wemeldingse Zandweg. Het gaat om het deel van de Wemeldingse Zandweg tussen de rotonde en de Klapweg.