Lijst van Kervinck pleit voor een mobiliteisthub in Domburg. Zo'n hub is een soort parkeergarage, die wat raadslid Stijn van Kervinck betreft achter het gemeentehuis in Domburg zou moeten komen.

Op de plek moeten grootschalig parkeren, openbaar vervoer, duurzame vervoersmiddelen en fietsenverhuur samenkomen, schrijft het raadslid aan het college van burgemeester en wethouders.

Op de plek kunnen hotels, bed and breakfasts en verhuurders van zomerwoningen hun gasten laten parkeren om ze van daaruit duurzaam naar hun bestemming te vervoeren, bijvoorbeeld via golfkarretjes.

Van Kervinck denkt dat de hub een oplossing kan zijn voor de verkeersdrukte in de badplaats. "We hoeven geen dure parkeerkelders meer te bouwen. Dat is niet van deze tijd", zegt hij. Bewoners moeten hun auto wel zo dicht mogelijk bij hun huis kunnen zetten.

Nu de hoofdstraat in Domburg is afgesloten, neemt de verkeersdruk in de omliggende straten toe.

Van Kervinck wil dat de gemeente en provincie de mogelijkheden voor zo'n hub, waarvoor volgens hem draagvlak is onder de inwoners, onderzoeken. Volgens hem zijn er al voorbeelden in Drenthe en Groningen.