Het nieuwe plein aan de zuidzijde van het treinstation in Goes gaat het Terwelleplein heten, maakte de Zeeuwse gemeente woensdag bekend.

De naam van het plein is geen verrassing, omdat de weg waaraan het plein ligt de Terwellegang heet.

Het Terwelleplein is een naam met historische betekenis. In de Middeleeuwen waren er verschillende openbare drinkputten die "wellen" werden genoemd. Een van deze putten was Trouwelle.

De naam veranderde in de loop van de tijd in Terwel of Terwelle. Het zuiden van Goes werd vanaf de zeventiende eeuw verdeeld in polderhoeken. Een van de gebieden kreeg de naam Terwelhoek. De oorspronkelijke Terwelhoek liep door tot aan de stadsgracht.

Plein waarschijnlijk in september klaar

Het plein is ontstaan na de aanleg van een spooronderdoorgang. Het gebied wordt opgeknapt en heringericht en is waarschijnlijk in september klaar.

Er komt een vaste plek waar mensen kunnen worden afgezet, langs de rand van het plein. Verder worden de fiets- en voetpaden aangesloten op de nieuwe rotondes en de tunnel. Fietsers en wandelaars kunnen straks over het fiets- en voetdek naar de Van Hertumweg.