De eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 8 juli vindt plaats in Studio A58, op het ZEP-terrein in Middelburg. Het is een noodgreep vanwege het coronavirus.

De statenzaal in het Abdijcomplex is te klein om de 39 politici, het college van Gedeputeerde Staten en de griffie op verantwoorde wijze te huisvesten. "Dit is voorlopig eenmalig, we zoeken naar een meer structurele oplossing", zegt commissaris van de Koning Han Polman.

Hij wilde graag weer fysiek vergaderen. Vanwege de verspreiding van het coronavirus is er de laatste maanden alleen digitaal vergaderd. "Ik denk dat het goed is dat we weer bij elkaar komen. We missen de echte dialoog die je hebt als je elkaar tussendoor kunt zien. Dit soort fysieke samenkomsten zijn onmisbaar."

Volgens Polman zijn er meerdere locaties onderzocht. De Nieuwe Kerk, die deel uitmaakt van het Abdijcomplex, viel af omdat er te veel haken en ogen zaten aan het monumentale gebouw. De commissies vinden voorlopig wel plaats in de statenzaal in de Abdij.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.