CDA-fractievoorzitter Peter van 't Westeinde wil dat de gemeente Borsele aan de provincie vraagt om de kwelbuizen die zout water in het natuurgebied tussen Hoedekenskerke en 's-Gravenpolder sluizen te sluiten.

Door de huidige droogte en verzilting zijn er al weinig plekken in de gemeente waar zoet water beschikbaar is om land- en tuinbouwgewassen te beregenen. Door de kwelbuizen wordt er volgens Van 't Westeinde "kostbaar zoet water" in de Westerschelde geloosd.

Het natuurgebiedje tussen Hoedekenskerke en 's-Gravenpolder werd rond 2013 ingericht als weidevogelgebied, maar er zitten vooral ganzen en meeuwen.

Door de kwelbuizen af te sluiten en zoet water in te laten stromen hoopt het CDA de verzilting in de regio terug te dringen. "Bijkomend voordeel is dat de land- en tuinbouw in de omgeving meer mogelijkheden heeft voor het verzorgen van hun gewassen."