Het strandje aan het Bastion in Veere is weer schoon en toegankelijk. De waterbodem en het strand zelf waren door het slib op de grond flink vervuild geraakt.

Het onderhoud is net voor het pinksterweekend afgerond.

De afgelopen twee weken werd het slib vervangen door een laag zand. Verder is het strand zelf ook voorzien van nieuw zand.

Daarnaast is de doorstroming verbeterd, zodat het nieuwe zand zich niet weer snel met het slib vermengd. De strekdam is daarvoor iets aangepast, zodat er een betere verbinding is met het water in het Veerse Meer.