Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere heeft laten weten dat het coronavirus gevolgen gaat hebben voor de gemeentelijke begroting.

Dat zegt het bestuur in antwoord op vragen van de SGP/ChristenUnie, VVD en Lijst van Kervinck. De drie oppositiepartijen verwijten het college "oorverdovend stil" te zijn over de maatregelen en de gevolgen van de coronacrisis, bijvoorbeeld voor de toeristische sector.

Als toeristen wegblijven heeft dat gevolgen voor de toeristenbelasting die Veere ontvangt. Dat heeft weer zijn weerslag op de begroting. "Maatregelen zullen wij in een openbaar debat bespreken met de gemeenteraad", zeggen burgemeester en wethouders op de vraag wat zij gaan doen aan dat tekort.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.