Op de al jaren braakliggende kavel aan de Albert Joachimikade in Goes komt een woontoren met veertien appartementen.

Eigenaar Sagro en Zeeland Wonen ontwikkelen de woontoren, die bestaat uit zes lagen van twee appartementen en twee lagen met één appartement.

Het college van burgemeester en wethouders ging vorig jaar in principe al akkoord met de ontwikkeling, als de ontwikkelaars maatregelen zouden nemen tegen geluidsoverlast door het verkeer op de Ringbaan West en er een plan kwam voor de bereikbaarheid.

Uit het voorontwerpbestemmingsplan blijkt dat de ontwikkelaars aan die voorwaarden hebben voldaan. Op de locatie aan het kanaal naar het Goese Sas stond vroeger een opslag voor olieproducten.