De Wijkhuisweg in Oostkapelle gaat eind dit jaar op de schop. Waterschap Scheldestromen wil de weg opknappen en veiliger maken door deze te verbreden, een fietspad te maken en meer plek te creëren voor brede voertuigen.

De werkzaamheden moeten in het voorjaar van 2021 worden afgerond.

Het waterschap organiseert maandag 17 februari een inloopavond over de reconstructie. Belangstellenden zijn vanaf 19.15 uur welkom in de Halve Maan in Oostkapelle. Dagelijks bestuurder Marien Weststrate zal vragen beantwoorden over de verwachte overlast voor omwonenden.