Het landgoed dat Guido Govaert in Kattendijke wil realiseren, voldoet volgens wethouder Derk Alssema "in alle opzichten" aan het beleid voor landgoederen in Zeeland. Ook zijn de plannen niet in strijd met het bestemmingsplan, antwoordde hij op vragen van omwonenden.

Zij hadden bezwaar tegen de komst van het landgoed gemaakt, omdat het volgens hen in strijd zou zijn met het bestemmingsplan en de natuur zou aantasten.

De wethouder gelooft dat de komst van het landgoed juist goed is voor de natuur. "De bestemming is nu agrarisch. Als de eigenaar er bijvoorbeeld maïs op zou willen verbouwen, zou dat mogen. Door er een landgoed van te maken, komt er juist meer natuur, denken wij. De eigenaar wil ook flink investeren in die natuur."

In een eerder stadium heeft eigenaar Govaert al toezeggingen gedaan over de aanleg van een Zeeuwse haag en het behoud van alle waterlopen. Govaert deed dat naar aanleiding van protesten uit het dorp en een petitie tegen het landgoed. Volgens het provinciale beleid blijft minstens 80 procent van het gebied openbaar toegankelijk.

De woning komt aan de rand van het natuurgebied te staan en is zo gedraaid dat het uitzicht op de dijk voor de dorpelingen zoveel mogelijk blijft behouden. Het bestemmingsplan is wel aangepast op het gebied van de neerslag van stikstof. "Dat vormt echter geen probleem", zegt Alssema. Het plan gaat nu naar de gemeenteraad waarna er nog één ronde voor bezwaren volgt.