De provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en Waterschap Scheldestromen willen nog deze week duidelijkheid over de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dat schrijven ze woensdag in een brief (pdf) aan staatssecretaris Barbara Visser (Defensie). De brief is ook gestuurd naar premier Mark Rutte.

Provincie Zeeland zegt sinds afgelopen vrijdag te worden bestookt met vragen over de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne, omdat er in de ministerraad een voorstel op de agenda zou hebben gestaan om de kazerne in Apeldoorn te bouwen, bij Nieuw-Milligen.

"Gelet op de nauwe contacten en het goede overleg dat wij in de afgelopen jaren steeds met u hebben gehad, kunnen wij ons niet voorstellen dat daadwerkelijk een voorstel van die strekking in voorbereiding is", is te lezen in de brief aan de staatssecretaris.

In augustus 2012 is besloten de marinierskazerne te verhuizen van Doorn naar Vlissingen. Sindsdien hebben alle betrokken partijen maatregelen genomen en miljoenen euro's geïnvesteerd om de bouw van de kazerne mogelijk te maken.

In juni 2019 werd bekend dat de bouw voor een jaar uitgesteld werd, omdat veel mariniers het niet eens zijn met de verhuizing van Doorn naar Vlissingen. De gunning van de bouwvoorbereidende werkzaamheden, zoals de sanering van de grond, werd uitgesteld tot 1 juli 2020.