Een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven en organisaties in Midden-Zeeland krijgt bijna 430.000 euro subsidie om Zeeuwse boeren te begeleiden naar een duurzame toekomst.

De helft van dat bedrag wordt betaald door het POP3-programma van de Europese Unie. Dat programma is bedoeld voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector. De andere helft wordt betaald door de provincie.

In het samenwerkingsverband zitten ZLTO, Fooddelta Zeeland, Delphy en proefboerderij Rusthoeve. De partijen gaan activiteiten, netwerkbijeenkomsten en teeltdemonstraties organiseren om boeren te begeleiden richting een duurzame toekomst voor hun landbouwbedrijven. Ook wordt er individuele begeleiding aan boeren gegeven.