Ritthem krijgt voorlopig geen zonnepark aan de Krukweg, laat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen weten. De gemeente heeft zich gebogen over het plan van Solarpark Zeeland, maar heeft het bedrijf laten weten niet mee te werken aan de realisatie.

"Het zonnepark is beoogd op landschappelijk waardevolle landbouwgrond", vertelde wethouder John de Jonge woensdag. "Volgens het bestemmingsplan mag er geen zonnepark komen in dit gebied en wij zien geen reden om het bestemmingsplan aan te passen."

Voor zover de gemeente nu kan overzien, is de realisatie van dit plan volgens de wethouder niet nodig om te kunnen voldoen aan de doelstelling voor de opwekking van duurzame energie in Zeeland, zoals die in het concept van de Zeeuwse Regionale Energiestrategie is opgenomen. "Het ziet ernaar uit dat we ook zonder dit initiatief de doelstelling bereiken om minimaal 500 megawatt aan zonne-energie op land op te wekken in 2030."

Het Vlissingse college geeft er de voorkeur aan om eerst zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te leggen.

Solarpark Zeeland heeft al het 40 hectare grote zonnepark gerealiseerd op grond van de gemeenten Vlissingen en Borsele rond de Sloehaven.