Het themajaar in de gemeente Goes in 2021 staat in het teken van Europa of Oceanië.

Het college van burgemeester en wethouders wil partners zoals Goes Marketing, de Zeeuwse Muziekschool en de culturele raad mee laten kiezen welk continent het wordt. Tijdens de themajaren zijn er verschillende activiteiten die in het teken staan van het thema.

In eerdere themajaren stonden de andere werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië centraal. Als het thema bekend is, wil de gemeente inwoners mee laten denken over mogelijke activiteiten via een ideeënwebsite en tijdens bijeenkomsten.

Goes houdt om de vier jaar een themajaar. De traditie is ontstaan in 2005 toen Goes zeshonderd jaar bestond. Voor de editie in 2021 zet de gemeente twee ton opzij, 25.000 euro voor de voorbereidingen en 175.000 euro voor het jaar zelf.