De gemeente Borsele trekt een ton uit voor het vervangen van de constructievloer van de grote zaal in het dorpshuis in Lewedorp.

De zaal is dicht sinds augustus, toen tijdens het vervangen van de toplaag bleek dat de hoofdwapening van de vloer ernstig was aangetast.

De constructieve veiligheid van de grote zaal in de Zandlôôper, waarin onder meer de schoolkinderen sporten, is daardoor niet meer gewaarborgd. Een ingenieursbureau heeft de afgelopen weken onderzoek gedaan naar de vloeren in het dorpshuis.

Daaruit blijkt dat de vloeren in de andere ruimten er beter aan toe zijn. Deze kunnen nog zeker zeven jaar mee. Het college van burgemeester en wethouders heeft ook laten uitzoeken wat het kost om niet alleen de vloer te laten repareren, maar in één keer het hele dorpshuis aan te pakken en verduurzamen. De kosten daarvan zouden uitkomen op ruim 1,2 miljoen euro.

Het college vindt dat te veel geld. De 100.000 euro voor het repareren van de grote zaal wil ze wel opzijzetten. Het geld wordt uit de algemene reserve en de reserve Sloerand gehaald.