Waterschap Scheldestromen kapt de komende maanden zo'n 2.700 bomen op 35 locaties in Zeeland. Het gaat om oude en zieke bomen die een gevaar voor de veiligheid opleveren.

Het waterschap kapt onder meer 110 bomen langs de Breeweg in Koudekerke. Daarnaast worden maar liefst 511 bomen gerooid langs de Veldersweg en Kluithoekweg bij Grijpskerke.

Het kappen begint eind november en wordt naar verwachting eind maart afgerond. In totaal plant de gemeente bijna zestienhonderd bomen terug. "Het waterschap is verplicht om gerooid groen binnen drie jaar terug te planten", aldus de bestuurder van het Waterschap, Marien Weststrate.

Het vinden van een geschikte locatie voor de nieuwe bomen is soms echter lastig volgens Weststrate. "Bijvoorbeeld omdat burgers vaak tegen bomenkap zijn, maar vervolgens geen nieuwe boom dicht bij hun tuin willen hebben."

Weststrate benadrukt dat het waterschap niet zomaar bomen kapt. "We rooien alleen oude en zieke beplanting, vanwege de verkeersveiligheid. Vrijwel al onze beplanting staat langs wegen in het buitengebied en vallende takken of omvallende bomen kunnen leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. Een boom in het bos kan daardoor langer blijven staan."