De gemeenteraad van Middelburg heeft donderdag ingestemd met de komst van een bedrijventerrein aan de Trekdijk.

Als enige voorwaarde stelden de partijen dat er geen bedrijven mogen komen in de milieucategorie 4.1, zoals in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders stond. Het maximum is nu 3.2. Hierdoor komen er in ieder geval geen verwerkingsbedrijven in het gebied.

Een voorstel van de oppositie om een besluit over de Trekdijk uit te stellen haalde het niet. De oppositie wilde onder meer wachten op een onderzoek van de provincie dat moet aantonen of er behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen.

De raad stemde ook in met een onderzoek naar de bouw van een zonnepark en een onderkomen voor arbeidsmigranten aan de Trekdijk.