Er is in 2020 bijna 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten in de provincie Zeeland. Het geld is bedoeld voor werkzaamheden aan kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken.

Een subsidie aanvragen kan tot eind januari. De behandeling van de aanvragen gebeurt middels een puntensysteem, legt gedeputeerde Anita Pijpelink uit. "Meestal zijn er meer aanvragen dan we kunnen honoreren."

"Monumenten als molens, boerenschuren en vestingwerken laten elk een stukje van ons verleden zien en zijn bepalend voor de identiteit van onze provincie", aldus Pijpelink. "Het is zaak dat we dergelijke iconen behouden voor de toekomst."

Eigenaren van rijksmonumenten hebben recht op een bedrag van 70 procent van de kosten, met een maximum van 750.000 euro. Het kleinste subsidiebedrag is een ton. Deze subsidie is niet bedoeld voor restauratie van woonhuizen en groene of archeologische monumenten.