De gemeente Goes heeft een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om het asielzoekerscentrum aan de Albert Plesmanweg alsnog langer open te houden afgewezen. Het azc sluit uiterlijk eind november.

Vorig jaar werd besloten om de gezinslocatie na bijna tien jaar te sluiten. Het COA vroeg de gemeente vervolgens om de locatie langer open te houden.

"We hebben dat toen gedaan, maar hebben wel gezegd dat het voor maximaal één jaar zou zijn. Aan die afspraak houden we ons nu", aldus burgemeester Margo Mulder van de gemeente Goes.

Het COA is op zoek naar nieuwe locaties voor azc's omdat het aantal asielzoekers zou toenemen.

Goes neemt, net als andere Zeeuwse gemeenten, deel aan gesprekken over een provinciebrede oplossing. "In die gesprekken nemen we een positieve houding aan", aldus Mulder.