Gemeente Borsele laat onderzoeken welke beschermde diersoorten er voorkomen in Nieuwdorp.

Bij de afbraak van een gebouw moet er verplicht onderzoek worden gedaan naar eventueel beschermde diersoorten die in het gebouw leven, zoals vleermuizen of huismussen. Deze onderzoeken kosten veel tijd en geld.

Daarom stelt de gemeente nu een onderzoek in om het aantal beschermde diersoorten in kaart te brengen. Vervolgens hoopt de gemeente voor tien jaar ontheffing te krijgen. In die jaren moeten de soorten wel gemonitord worden, maar hoeft er niet elke keer dat er een gebouw gesloopt wordt een natuuronderzoek ingesteld te worden.