Inwoners van de Oosterschelderegio die hulp bij het huishouden aanvragen, worden geconfronteerd met wachttijden.

"We zijn druk bezig met het onderzoeken van oplossingen voor het probleem", laat bestuursvoorzitter Cees van den Bos van Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) weten. "In de tussentijd vragen we om begrip en doen we een beroep op inwoners om voor de huishoudelijke taken zoveel mogelijk familieleden en kennissen te vragen."

De wachttijden zijn ontstaan doordat aan de ene kant de vraag naar hulp is toegenomen en aan de andere kant de zorgaanbieders onvoldoende personeel kunnen krijgen, aldus SWVO.

Meer vraag naar huishoudelijke hulp door vast landelijk tarief

"In de Oosterschelderegio is er momenteel, net als in de rest van Nederland, sprake van een tekort aan arbeidskrachten voor met name hulp bij het huishouden." Sinds 1 januari betalen mensen die via de gemeente huishoudelijke hulp ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage meer. Op basis van landelijk beleid krijgen zij nu een vast tarief van 17,50 euro per vier weken. "Nu blijkt dat hierdoor meer mensen een beroep doen op de huishoudelijke hulp."

Door de toegenomen vraag en het personeelstekort is er een wachttijd ontstaan. "Zowel de gemeenten als zorgaanbieders vinden het vervelend dat deze situatie is ontstaan."

Het SWVO is een samenwerkingsverband van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen.