In de duinen bij Dishoek wordt zaterdag een oorlogsmonument onthuld. Het is een zuil van graniet met een plaquette met de namen van de gevallenen van het 47 Royal Marine Commando in de Tweede Wereldoorlog en een kaart van Walcheren.

De dorpsraad van Koudekerke nam het initiatief voor het monument, dat in het kader van de 75-jarige herdenking van de bevrijding wordt geplaatst. De Britse Royal Marines onthullen het herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan de militaire gevallenen van het 47 Royal Marine Commando.

De ceremonie begint om 11.00 uur met een welkomstwoord van burgemeester Rob van der Zwaag van de gemeente Veere en een toespraak van John Wasley, aalmoezenier Royal Naval Reserve, op het plein in Dishoek. Na de toespraken en het blazen van de Last Post volgt er een minuut stilte.

Om 11.45 uur loopt het gezelschap naar het monument bovenaan de duin, bij de duinovergang ter hoogte van strandpaviljoen Kaapduin. Bij het monument volgen er verschillende gebeden en dankwoorden door generaal-majoor Stickland, familie van de gevallenen en de voorzitter van de 47 Royal Marine Commando Association. Tot slot leggen onder andere basisschoolleerlingen uit Koudekerke een krans.

Het monument is tot stand gekomen met bijdrages van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de 47 Royal Marine Commando Association en de gemeente Veere. "Het is een blijvende herinnering aan de oorlogsgeschiedenis", aldus de gemeente Veere.