In de Westerschelde voor de Vlissingse boulevard is vorige week een zeemijn gevonden. Het explosief wordt woensdag verplaatst naar een andere locatie om vernietigd te worden.

De zeemijn werd gevonden bij voorbereidingswerkzaamheden van netbeheerder Tennet, voor het windmolenpark Borssele. De mijn is vermoedelijk van Duitse makelij en komt uit de Tweede Wereldoorlog.

Het explosief lag volgens de gemeente Vlissingen op 24 meter diepte, aan de rand van de vaargeul, ter hoogte van restaurant de Gevangentoren.

Experts van de marine doen dinsdag nader onderzoek naar de vondst. Dit gebeurt in afstemming met de gemeenschappelijke nautische autoriteit en de verkeersleiding van het Schelde Coördinatiecentrum.