Loes Meeuwisse, wethouder van de gemeente Goes, is donderdagavond voorgedragen als burgemeester van de gemeente Noord-Beveland.

Volgens gemeenteraadslid Dirk Hage hebben de raadsleden voor de zestigjarige Meeuwisse gekozen vanwege haar "daadkracht, ervaring, overtuigingskracht en duidelijke communicatie".

Meeuwisse volgt Marcel Delhez op. Delhez verliet de gemeente na ruim drie jaar. Zijn taken werden de afgelopen maanden waargenomen door Letty Demmers.

Als de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren de voordracht goedkeurt, wordt Meeuwisse op 18 december geïnstalleerd.