De gemeente Borsele komt komend jaar 600.000 euro tekort in haar begroting. Het is volgens het college nog onbekend hoe dat gat moet worden gedicht.

De belangrijkste oorzaak is het grote tekort op het vlak van sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Volgens wethouder Arno Witkam wil het college met deze begroting een signaal afgeven. "We krijgen hem (de begroting, red.) niet in alle jaren sluitend. Ik maak me grote zorgen over de toekomst. We kunnen nu één keer 6 ton besparen, maar een tweede keer gaat niet lukken. Het kan zo niet doorgaan."

Het college gaat de komende weken samen met de gemeenteraad inventariseren op welke manier bezuinigd kan worden.