Waterschap Scheldestromen blijft de komende tijd zoveel mogelijk water vasthouden, zodat de watervoorraden weer op peil komen en eventuele schade door droogte voorkomen kan worden. Het waterschap houdt de hogere waterstand van het zomerpeil de komende winter aan.

Ondanks de regen van de laatste weken is het neerslagtekort in Zeeland nog zo'n 150 millimeter. Op dit moment is er nog voldoende ruimte op de bodem van de sloten om alle neerslag te bergen.

Medewerkers van het waterschap houden in de gaten welk waterpeil per plek moet worden gehanteerd. Vorig jaar werd dezelfde maatregel ingevoerd en had deze een positief effect. De schade door droogte bleef toen beperkt.