De gemeente Middelburg wil de komende jaren in totaal 6 miljoen euro besparen op de zorg. Dat hebben wethouders Carla Doorn, Chris Simons en Johan Aalberts woensdag bekendgemaakt.

De tekorten in het sociaal domein zijn de laatste jaren opgelopen tot 12 miljoen euro. De begroting is 61 miljoen euro. De gemeente zelf noemt haar situatie "zeer zorgelijk".

Hoe Middelburg geld wil besparen op het sociaal domein staat in een actieplan dat ook moet leiden tot meer inzicht. De grootste problemen heeft de stad in de professionele zorg en ondersteuning.

Middelburg wil meer evalueren

Middelburg wil voortaan meer evalueren en telkens opnieuw bekijken welke zorg het beste bij iemand past. Het uitgangspunt blijft dat "wie zorg nodig heeft en deze niet op een andere manier kan krijgen zorg krijgt".

Verder wil Middelburg kijken naar wat collectief in plaats van individueel gedaan kan worden en wordt ingezet op preventie. In de jeugdzorg wil de gemeente minder vaak gebruik maken van de duurste vormen van zorg.

'Stoppen met Porthos was goede keuze'

Middelburg is ervan overtuigd dat het een goede keuze is geweest om te stoppen met Porthos, de organisatie die de toegang tot de zorg voor Middelburg, Veere en Vlissingen regelde.

"Door de toegang binnen de eigen gemeente te organiseren, zijn de lijnen vanaf 2020 korter. Dit helpt om meer grip te krijgen."

Wat daarbij ook moet helpen, is betere informatievoorziening en analyse van financiële gegevens en duidelijke prestatieafspraken met zorgverleners.

Gemeente vraagt eigen bijdrage van inwoners uit de wmo

Een concrete maatregel is dat Middelburg een eigen bijdrage van alle inwoners voor hulp en voorzieningen uit de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) gaat vragen. Tot nu toe hoefden inwoners met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum dat niet te doen.

Het voorstel is om alle inwoners een bedrag van 19 euro per maand te laten betalen. "Tot nu toe hebben we de laagste inkomens kunnen ontzien, maar dat gaat niet meer", aldus het college.

De meerpersoonshuishoudens onder de 65 jaar blijven uitgesloten van een eigen bijdrage. Dit is door de landelijke overheid bepaald.

De gemeenteraad praat op 13 november over de bezuinigingen.