De gemeente Tholen heeft een Utrechts bedrijf in de arm genomen dat in recreatieparken in de regio gaat bekijken of en in hoeveel gevallen er sprake is van permanente bewoning. De gemeente probeert al jarenlang permanente bewoning op de parken tegen te gaan.

De gemeente heeft het bedrijf MB-ALL uit Utrecht in de hand genomen om strenger op te treden. Er kunnen dwangsommen tot wel 15.000 euro worden opgelegd.

Er zijn nog 24 gevallen van vermoedelijk permanente bewoning sinds de gemeente in 2014 begon met optreden. Alleen al in de eerste drie jaar werden bijna vijftig mensen de deur gewezen.

Er wordt met circa tien handhavingszaken gestart. Als een zaak is afgerond, wordt een nieuwe zaak geopend. De nieuwe gevallen worden zo mogelijk met voorrang opgepakt.

In eerste instantie dacht de gemeente dat het om ongeveer zeventig recreatieverblijven zou gaan. Later bleek het aantal hoger te liggen en bleek dat het om bijna honderd gevallen ging. Na twee jaar waren tien procedures afgehandeld, waarna de woningen niet meer permanent bewoond werden.

Onrust bij bewoners

De actie heeft voor de nodige onrust gezorgd onder de bewoners van recreatieverblijven, omdat men niet wist wanneer men aan de beurt zou zijn. Daarom is de gemeente Tholen het gesprek aangegaan met de bewoners.

Op basis van die gesprekken is een coulanceregeling ontstaan, waarbij bewoners zelf aangeven dat ze in strijd met het bestemmingsplan het recreatieverblijf als woning gebruiken.

De bewoners kregen een ruimere termijn om de bewoning te beëindigen. Huurders van een recreatiewoning moesten per 1 januari 2016 de woning verlaten en eigenaren van recreatiewoningen moesten per 1 januari 2018 de bewoning beëindigen. In totaal hebben veertig mensen gebruik gemaakt van de regeling, 9 huurders en 31 eigenaren.