De gemeente Goes is voorstander van een proef waarbij vrachtwagens een jaar lang worden geweerd uit de Buys Ballotstraat. Dat is één van de uitkomsten van het participatieproject Zeg 't over Zuid.

Bij het project werden bewoners gevraagd naar hun mening over de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de buurt. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes heeft nu enkele voorstellen gemaakt op basis van de uitkomsten. Zo wil ze een proef doen met een vrachtwagenverbod in de Buys Ballotstraat.

De proef duurt maximaal één jaar en gaat pas in als de spooronderdoorgang is opgeleverd, omdat anders bewoners van andere straten, zoals de M.A. de Ruyterlaan, er te veel hinder van zouden ondervinden. Uit tellingen blijkt dat er momenteel zo'n tweehonderd vrachtwagens per dag door de Buys Ballotstraat rijden.

"In het jaar willen we onderzoeken of het verbod werkt en wat het effect is op andere straten", zegt wethouder Loes Meeuwisse van de gemeente Goes.

De politie is niet enthousiast over de maatregel. Het zou te moeilijk zijn om het verbod te handhaven, omdat de politie andere taken hoger op de agenda heeft staan.

College wil mogelijk ook landbouwverkeer weren

Het college wil ook onderzoeken of ze landbouwverkeer kan weren in de Buys Ballotstraat tijdens de spits. Een verbod hiervoor is geen mogelijkheid, omdat de straat deel uitmaakt van de hoofdroute voor het landbouwverkeer.

Een derde maatregel die Goes wil onderzoeken is het verlagen van de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur in de 's-Gravenpolderseweg, Kloetingseweg en Fruitlaan. De straten moeten dan worden heringericht.