Stichting Evenementen Middelburg (SEM) helpt alsnog mee met de organisatie van de intocht van Sinterklaas. De stichting, die er al ruim veertig jaar bij is betrokken, heeft een compromis bereikt met het college van burgemeester en wethouders.

Dit jaar is de helft van de pieten zwarte piet en de andere helft roetveegpiet.

Het stichtingsbestuur trok vorige week zijn handen van de intocht af, omdat het college eiste dat er alleen roetveegpieten mee zouden komen. Volgens het gemeentebestuur zou dat de herkenbaarheid ten goede komen, omdat in het Sinterklaasjournaal alleen nog roetveegpieten te zien zijn. SEM, dat bestaat uit vrijwilligers uit de gemeente Middelburg, wees op afspraken die er lagen over een geleidelijke afbouw van het aantal zwarte pieten.

D66 diende donderdag een motie in om de patstelling te doorbreken. Ze riep het college op om dit jaar akkoord te gaan met het voorstel van de SEM voor een mix van het soort pieten.

Het behandelen van de motie lukte donderdag niet meer, maar het college zegde toe er in een memo op terug te komen. Deze is vrijdag verschenen. Het college noemt de motie daarin sympathiek.

De gemeente wil naar een intocht toe met 100 procent roetveegpieten, maar wil daar nog een jaar mee wachten. De Vereniging Ondernemers Middelburg (VOM) heeft volgens het college een bemiddelende rol gespeeld.