Op de voormalige Albert Heijn-locatie in Domburg is asbest gevonden. Dat bleek onlangs toen de grond tot 1 meter onder het maaiveld was afgegraven in verband met een explosievenonderzoek. De grond rook ook naar dieselolie.

De kavel maakt deel uit van de grootschalige reconstructie van het Singelgebied. De Albert Heijn is al verhuisd naar een nieuwe plek aan de Traverse, vlak bij het gemeentehuis.

In het kader van de reconstructie zijn tussen 2016 en 2018 al bodemonderzoeken uitgevoerd. Toen zijn lichte verontreinigingen aangetroffen met zware metalen, minerale olie en PAK.

Van asbest leek destijds geen sprake te zijn. Dat is nu toch op twee plekken aangetroffen, in hoeveelheden die de norm overstijgen. Het gaat volgens de gemeente Veere om "ernstige bodemverontreiniging".

Een groot deel van het terrein moet tot 1 meter onder het maaiveld worden afgegraven en worden gesaneerd. Alleen dan is de kwaliteit acceptabel genoeg voor herontwikkeling en verkoop. Veere maakt een plan waarna de aanbesteding volgt. In januari volgend jaar moet het terrein bouwrijp kunnen worden gemaakt.