De Banjaardstraat in Lewedorp en Prinses Margrietstraat in Nieuwdorp krijgen nieuwe woningen en meer parkeerplaatsen.

In de Banjaardstraat bouwt R&B Wonen zeven nieuwe woningen en in de Prinses Margrietstraat twaalf zogenaamde pluswoningen. De levensloopbestendige woningen komen op locaties waar vroeger bejaardenhuizen stonden.

De procedures voor de bouw moeten nog worden doorlopen, maar de gemeente Borsele wil al aan de slag met parkeerplaatsen. "In beide straten is al flinke parkeerdruk, dus extra plekken zijn hard nodig", zegt wethouder Arno Witkam.

In Nieuwdorp komen tussen de nieuwbouwhuizen en Prinses Irenestraat 24 parkeerplekken, die met doorgroeitegels worden aangelegd en daarmee een groene uitstraling krijgen. In de Banjaardstraat komt een parkeerstrook voor negen auto's. Woningcorporatie R&B Wonen heeft beloofd de helft mee te betalen.

De totale kosten van de aanleg zijn 27.500 euro voor de Banjaardstraat en 198.500 euro voor de Prinses Margrietstraat.