Goes krijgt een nieuwe brandweerpost aan de Troelstralaan, maken burgemeester Margo Mulder en Ben Ham van de Veiligheidsregio Zeeland woensdag bekend.

Volgens de burgemeester zijn er in totaal tien locaties onderzocht, waaronder Klein Frankrijk en het terrein van de oude boerderij in de Westerstraat. De Troelstralaan kwam er in het algemeen als beste uit.

Op het terrein van de gemeentelijke werkplaats zit al twee jaar een tijdelijke brandweerpost. Deze tijdelijke post voldoet echter niet aan alle eisen. Er wordt daarom een brandweerpost met drie deuren gebouwd, zodat de tankautospuit, het hulpverleningsvoertuig en een personeelsbusje binnen kunnen staan. Momenteel is binnen alleen plaats voor de tankautospuit.

De nieuwe post is bedoeld om uit te kunnen rukken in de avonduren, 's nachts en in het weekend. Overdag blijft de brandweer uitrukken vanaf de kazerne aan de Oranjeweg.

Raad moet eerst instemmen

Het duurt nog even voordat de nieuwe post er is. De gemeenteraad moet eerst instemmen met een krediet van 115.000 euro voor alle voorbereidingen. Daarna worden alle procedures in gang gezet.

De nieuwe post is nodig omdat de kazerne aan de Oranjeweg niet heel Goes dekt.