De gemeente Goes blijft zich in financieel opzicht verbeteren. De meerjarenbegroting laat voor de komende jaren overschotten zien. "We hebben grip op onze financiën en kijken met een positief gevoel naar de toekomst", zegt wethouder Loes Meeuwisse.

Bij de presentatie van de perspectiefbrief eerder dit jaar uitte de wethouder nog haar zorgen over 2020. Vooralsnog houdt Goes volgend jaar echter 361.000 euro over, mede door een hogere uitkering van de landelijke overheid.

Goes blijft de komende jaren investeren, maar heeft ook een risicoreserve opgesteld voor het sociaal domein. Een van de grootste risico's is sport- en recreatiecentrum Omnium. De gemeente denkt daar de komende jaren zowel incidenteel als structureel meer geld aan te moeten besteden.

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar wat precies nodig is om het centrum toekomstbestendig te maken.

Door de positieve vooruitzichten gaat Goes de lokale belastingen nauwelijks verhogen. Vrijwel alle leges gaan met 2,5 procent omhoog. Uitzonderingen daarop zijn de forensen- en toeristenbelasting en reclamebelasting voor winkeliers in het centrum, waarvan de opbrengst wordt geïnvesteerd in de binnenstad.

Goes staat achter Veere op de tweede plaats van gemeenten met de laagste lokale lasten voor inwoners. Voor ondernemers is ze de goedkoopste van de vier grote steden.