Het Middelburgse college van burgemeester en wethouders is positief over het verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) om het asielzoekerscentrum in Middelburg tot juli 2025 te gebruiken. De gemeenteraad behandelt het verzoek in de vergaderingen van dinsdag 1 en donderdag 10 oktober.

De gemeente heeft evaluatieoverleg gehad met onder anderen omwonenden, bewoners van het azc en de politie, laat een woordvoerder van de gemeente Middelburg maandag weten.

"Naast positieve reacties zijn er verbeterpunten genoemd. De belangrijkste verbeterpunten zijn dat de veiligheidsmaatregelen aangescherpt moeten worden en de samenstelling van de groep asielzoekers anders moet."

Onder meer open dagen, communicatie met de buurt na incidenten en overleg met de wijkagent en de manager van het azc moeten de communicatie tussen de aan- en omwonenden en het COA, de gemeente en de politie verbeteren. Tot slot moet er duidelijkheid komen over het verlengingsverzoek en de invulling van het azc-gebouw na 2025.

'Het azc past bij Middelburg'

De Middelburgse wethouder Chris Dekker laat weten dat de gemeente de overeenkomst met het COA in het uiterste geval kan opzeggen als de organisatie zich niet aan de afspraken houdt. "De insteek is dat het azc blijft tot 25 juni 2025", aldus de wethouder.

"Wij vinden dat een azc past bij Middelburg. We hebben vrijheid als stad hoog in het vaandel staan en de stad heeft een lange traditie in het opvangen van mensen in onveilige situaties. Maar we willen ook borgen dat het prettig en veilig wonen en werken blijft rond het azc."

Het COA blijft nauw overleg voeren met de omwonenden in het omwonendenoverleg. Tijdens Nationale Burendag, dit jaar op zaterdag 28 september, houdt het azc een open dag. Daarnaast hebben het COA en de gemeente minimaal vier keer per jaar overleg en regelmatig bestuurlijk overleg.

Azc in Goes gaat in november dicht

Momenteel verblijven er minder asielzoekers in het azc dan normaal, omdat het centrum in afwachting is van de komst van asielzoekers uit Goes. Het azc in Goes gaat in november dicht.

De gezinnen met kinderen die in Middelburg naar school gaan - naar het TEC (Taal Expertise Centrum) en de ISK (Internationale Schakelklas) - komen binnenkort naar Middelburg. Het gaat volgens de gemeente om zeventig mensen.

'Eén grotere kernlocatie in Zeeland'

Volgens de afspraak gaat het azc aan de Laurens Stommesweg in Middelburg na 2025 dicht, aldus de gemeente. Het stadsbestuur wil de komende jaren met omwonenden in gesprek om te bekijken wat een goede invulling van de locatie is.

"Het COA wil daarnaast toewerken naar één, wat groter 'kernlocatie-azc' in Zeeland, in plaats van meerdere kleinere centra. Het COA wil hierover in gesprek met de grote gemeenten in Zeeland, waaronder Middelburg."

De gemeente Middelburg zegt hierover pas in gesprek te gaan nadat het traject voor de verlenging van het huidige azc is afgerond. "Voor ons staat in ieder geval vast dat de locatie aan de Laurens Stommesweg niet in beeld is voor een kernlocatie-azc."

Collegevoorstel in oktober naar raad

De gemeenteraad van Middelburg behandelt het collegevoorstel in de commissievergadering van 1 oktober en de raadsvergadering van 10 oktober.

Wanneer de gemeenteraad zich op 10 oktober heeft uitgesproken, beslist het college definitief of de verlenging doorgaat.