Waterschap Scheldestromen waarschuwt woensdag dat weggebruikers de komende weken op de wegen in het Zeeuwse buitengebied met slik te maken kunnen krijgen.

De komende maanden zijn landbouwers volop bezig op het land, waardoor er tijdens het rooien slik kan blijven liggen op de weg. In combinatie met nat weer kan dit tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden.

"Het is belangrijk dat agrariërs de weg schoonmaken, maar ook dat weggebruikers hun snelheid aanpassen aan de situatie", laat het waterschap woensdag weten.

Om ongelukken te voorkomen hebben wegbeheerders, zoals het waterschap, samen met belangenorganisaties regels voor boeren opgesteld. "Agrariërs moeten zelf de vervuiling gelijk opruimen. Hoewel ze hun best doen om de weg schoon te houden, kunnen wegen toch vervuild raken. Daarom is het belangrijk dat agrariërs en loonbedrijven waarschuwingsborden plaatsen."

Het waterschap neemt maatregelen zodra er toch onveilige situaties ontdekt worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het plaatsen van borden met een snelheidsbeperking. Bij ernstige vervuiling kan een weg tijdelijk worden afgesloten.