Het Vlissingse college van burgemeester en wethouders stopt met het werken met wijkwethouders. "Deze functie heeft te veel overlap met het werk van de al bestaande wijkcoördinatoren", schrijft het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad.

De wijkwethouders hadden als rol om vanuit het gemeentebestuur een aanspreekpunt te vormen voor de wijk. Deze rol zou te veel overlap hebben met die van de wijkcoördinatoren, die het college op de hoogte houden van wat er speelt in de dorpen en wijken van Vlissingen.

"We blijven onverminderd betrokken en zichtbaar in de wijken in onze rol als wethouder", stelt het college in de brief. "De wijkcoördinatoren hebben een goed structureel overleg opgebouwd met de wethouders. Daardoor hebben we een goede informatiepositie over wat in de wijken speelt."

Ook gaan ambtenaren van de hele gemeentelijke organisatie volgens het college nog vaker de wijk in om inwoners te betrekken bij plannen of om hen te raadplegen.

De introductie van het wijkwethouderschap kwam voort uit het coalitieakkoord.