Arbeidsmarktregio Zeeland krijgt 691.000 euro subsidie van de Europese Unie om statushouders sneller werkzaam te krijgen. Het geld wordt gebruikt om obstakels tussen vluchtelingen en de arbeidsmarkt weg te nemen.

Van de 2.700 vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Zeeland leeft ongeveer de helft een uitkering. Met de Europese subsidie hopen de Zeeuwse gemeentes ook deze mensen aan het werk te krijgen.

Het plan Nieuwe Zeeuwen wil obstakels wegnemen voor vluchtelingen om werk te vinden. Obstakels zijn onder meer een slecht inzicht van eigen kwaliteiten, het ontbreken van specifieke vaardigheden, psychische of financiële problemen en een niet toereikende beheersing van de Nederlandse taal.

Het project biedt niet alleen algemene Nederlandse taalcursussen, maar ook gerichtere cursussen voor het aanleren van vaktaal in specifieke richtingen, zoals techniek, logistiek en zorg. Daarnaast wil de Arbeidsregio stageplaatsen, jobcoaching en andere cursussen verzorgen.

Het project loopt door tot eind 2021.