Het college van burgemeester en wethouders in Goes wil 300.000 euro uittrekken voor onderzoek naar een metamorfose van het Marconigebied. De gemeente wil het gebied ingrijpend op de schop nemen.

In het onderzoek wordt gekeken naar uitstraling, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Het college wil inwoners, ondernemers en winkelend publiek intensief betrekken

"Het Marconigebied kan in zijn huidige staat voor zowel de ondernemers als bezoekers wel een kwaliteitsimpuls gebruiken", stelt wethouder Loes Meeuwisse.

Daarnaast vindt ze het belangrijk dat de verkeerssituatie verbetert. "Een goede en veilige ontsluiting is noodzakelijk voor het doorgaande verkeer en het bestemmingsverkeer. Het liefst maken we de Edisonstraat de doorgaande route, met tweerichtingsverkeer."

Het college stelt de gemeenteraad voor om 3 ton te reserveren voor een onderzoek met participatietraject, waarbij inwoners en ondernemers, maar bijvoorbeeld ook het winkelend publiek betrokken worden. Zij kunnen meedenken via onder meer rondetafelgesprekken, panels, online polls en publieke peilingen.

De gemeenteraad buigt zich begin september over het plan.