Voor de aanleg van de nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding, die van Borssele via onder meer Kapelle en Rilland naar Noord-Brabant loopt, voert de aannemer vanaf deze maand op verschillende Zeeuwse plekken bodemonderzoeken uit.

Onder meer in de buurt van Borssele, Oostdijk en Krabbendijke vindt er archeologisch onderzoek plaats en wordt gezocht naar niet-gesprongen explosieven.

Voor de realisatie van de hoogspanningslijn liggen momenteel concept-vergunningen ter inzage. Tot en met donderdag 19 september kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen voor de hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland.

Twee van de vergunningen zijn voor de realisatie van een tijdelijke hoogspanningsverbinding ter hoogte van Borssele. De andere vergunningen zijn voornamelijk voor de tijdelijke werkwegen en -terreinen voor de nieuwe verbinding, laat netbeheerder Tennet weten.

De netbeheerder verwacht dat de bouwwerkzaamheden komend voorjaar kunnen beginnen. De inbedrijfsname van de nieuwe hoogspanningsverbinding vindt eind 2022 plaats.