De provincie Zeeland en de Europese Unie stellen 5 ton beschikbaar voor de realisatie van de landbouwroute voor Poortvliet. Met het geld kan een route worden aangelegd waar landbouwverkeer gebruik van kan maken om zo de N286 veiliger te maken.

In totaal gaat het om een financiële bijdrage van maximaal 523.415,56 euro. Daarvan is 261.707,78 euro een bijdrage van de Europese Unie. De cofinancieringsbijdrage van de provincie Zeeland komt op eveneens op 261.707,78 euro.

Door een parallelweg aan te leggen langs de N286 tussen de Lange Zandweg en de rotonde Geerweg kan de doorstroming op de hoofdrijbaan worden verbeterd. Het landbouwverkeer kan daardoor na de aanleg van de parallelweg voortaan van de Rondweg Poortvliet af.